Privatumo politika

1. Slapukų naudojimas:

Norėdamas elektroninės svetainėje lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. Cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį elektroninės svetainės lankytoją, nustatyti elektroninės svetainės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti elektroninėje svetainėje esančias klaidas. 

Informacijos apie www.geducation.lt interneto svetainės naudotojus apsauga mums yra labai svarbi, todėl labai stengiamės, kad Jūs galėtumėte jaustis saugūs, kai pateikiate savo duomenis, norėdami naudotis mūsų el. svetaine. Šiame Privatumo užtikrinimo politikos pareiškime paaiškiname taisykles ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo procesą.

2. Bendra informacija:

MB „Global Education“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis duomenų valdytojo valdoma

interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

MB „Global Education“ Salomėjos Nėries g. 99-156, LT-06334 Vilnius. Įmonės kodas 305082883.

El. paštas: geducation.lt@gmail.com

Kontaktinis tel.: +37066254595

3. Duomenų tvarkymo tikslas:

MB „Global Education“ tvarko toliau nurodytus asmens duomenis:

Registruojantis svetainėje:

- vardas ir pavardė;

- el. pašto adresas;

- telefono numeris;

- adresas.

4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis. Jūs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis duodate visiškai savanoriškai, tačiau nedavę sutikimo negalėsite prisiregistruoti svetainėje ir siųsti užklausų. Jūs turite toliau nurodytas su mūsų atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

4.1 Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl konkrečiu tikslu tvarkomų duomenų, pvz., galite atšaukti sutikimą gauti komercinę informaciją arba galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bet kokiu tikslu.

4.2 Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Prašymas ištrinti duomenis nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Duomenų ištrynimas reiškia, kad mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

4.3 Jūs galite prašyti, kad mes ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymo trukmę arba apimtį, o mes vykdysime Jūsų pageidavimą. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;

4.4 Jūs galite bet kada prašyti patikslinti ar ištaisyti Jūsų asmens duomenis.

4.5 Dėl duomenų keitimo, atnaujinimo ar sutarties nutraukimo reikia kreiptis el.pašto adresu: geducation.lt@gmail.com

5. Pavedimas tvarkyti asmens duomenis

5.1. MB „Global Education “ gali pavesti tvarkyti asmens duomenis verslo partneriams, jei tai būtina sandoriams įvykdyti.

5.2. Naudotojų asmens duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus perdavimą šiame Privatumo užtikrinimo politikos pareiškime nurodytais tikslais, o tai visų pirma reiškia, kad jais nebus dalijamasi su kitais subjektais tam, kad trečiosios šalys galėtų platinti reklaminę medžiagą.

5.3. Svetainės naudotojų asmens duomenys už Europos Sąjungos ribų neperduodami.

6. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

7. Slapukai:

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra maži failai, kurie leidžia naršymui internete naudojamiems įrenginiams (pvz. kompiuteriui, išmaniajam telefonui) išsaugoti konkrečią informaciją, susijusią su naudojamu įrenginiu. Slapukų registruojama informacija naudojama, pavyzdžiui, reklamos ir statistikos tikslais, taip pat norint pritaikyti svetaines prie individualių poreikių. Jūs galite keisti slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje. Jei nustatymų nekeisite, slapukai bus išsaugoti įrenginyje. Pakeitus slapukų nustatymus gali būti apribotas svetainės funkcionalumas.

8. Asmens pateiktų duomenų atšaukimas.

Turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, kreipdamasis į mus adresu:

MB „Global Education“ Salomėjos Nėries g. 99-156, LT-06334 Vilnius. Įmonės kodas 305082883.

El. paštas: geducation.lt@gmail.com

Kontaktinis tel.: +37066254595