Italų kalbos programa

Moksleiviai mokysis italų kalbos skaitymo, rašymo ir kalbėjimo pradmenų, pasitelkiant įvairias neformalaus ugdymo veiklas.

Italų kalbos pradedantiesiems programa siekia suteikti galimybę vaikams pažinti italų kalbą, kultūrą, tradicijas. Mokiniai neformaliais būdais ugdo kalbėjimo, rašymo, skaitymo elementariuosius gebėjimus. Ugdo kalbinius, saviraiškos gebėjimus, pagarbą kitoms kultūroms.

Moksleiviai mokosi pagal savo amžiaus grupę / klasę, ugdymo metodus pritaikant pagal moksleivių amžių.