FILOSOFIJA

Šiuolaikinėje sampratoje, kalbant apie gabumus, nepakanka kalbėti vien tik apie intelektinius gebėjimus. Žinomiausias šių laikų atstovas, teigiantis, jog ne vien intelekto matas yra svarbus, yra H. Gardneris. Jis yra amerikiečių kilmės psichologas, profesorius. H. Gardneris sukūrė Daugialypio intelekto teoriją. Pagal jo daugialypio intelekto teoriją, žmogaus intelektas yra daugialypis, skirtingose veiklos srityse pasireiškia skirtingos intelekto rūšys.

H. Gardnerio išskirtos intelekto rūšys dažnai suvokiamos kaip tam tikrų sričių gebėjimai, kurie turėtų būti įvertinami ir ugdomi, o gabumų apibrėžimai ir modeliai, kuriais pabrėžiamas intelekto daugialypumas, laikomi labiau atitinkančiais šiuolaikinį požiūrį.

Kiekvienas turi savitą unikalią intelektų kombinaciją. H.Gardneris mano, kad dažniausiai žmoguje dominuoja 2–3 intelekto rūšys. Tas unikalumas ir apsprendžia individualų mokiniui priimtiną mokymosi būdą, stilių.

Remiantis H. Gardnerio (1983) teorija, yra išskiriamos viena nuo kitos nepriklausančios intelekto rūšys:

Kalbinis intelektas

Tai gerai išvystyti kalbiniai gebėjimai ir jautrumas žodžių skambesiui, ritmui ir prasmėms.

Muzikinis intelektas

Tai gebėjimas kurti ir pajusti ritmą, garso aukštumą ir tembrą.

Kūno - kinestetinis intelektas

Tai gebėjimas kontroliuoti savo kūno judesius ir meistriškai valdyti objektus.

Tarpasmeninis intelektas

Tai gebėjimas skirti žmonių nuotaikas, temperamentą, motyvaciją bei troškimus ir tinkamai į juos reaguoti.

Egzistencinis intelektas

Tai gebėjimas suprasti bei kelti klausimus apie žmogaus egzistavimą, t.y. gyvenimo prasmę, mirtį ir pan.

Loginis-matematinis intelektas

Tai gebėjimas abstrakčiai samprotauti, skirti loginius ar skaičių dėsningumus.

Erdvinis intelektas

Tai gebėjimas tiksliai suvokti vizualinį ir erdvinį pasaulinį ir kurti bei keisti jį pagal savo suvokimą.

Gamtinis intelektas

Tai gebėjimas atpažinti ir skirstyti kategorijomis augalus, gyvūnus ir kitus gamtos objektus.

Asmeninis intelektas

Tai gebėjimas įsigilinti į savo jausmus ir gebėjimus, mokėjimas juos skirti bei jais remtis kontroliuojant savo elgesį, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.