Anglų kalbos programa

Skirta pradedantiesiems. Ši programa skirta moksleiviams , kurie dar nepradėjo mokytis anglų kalbos arba yra A1,A2 ir B1 lygmenyje : 
• Starter Part I, Part II;
• Elementary Part I, Part II;
• Pre-Intermediate Part I, Part II.


Moksleiviai užsiėmimų metu žengs pirmuosius žingsnius mokymosi kelyje, susipažins su esminėmis ir pagrindinėmis anglų kaip užsienio kalbos subtilybėmis, pažins kultūrinius skirtumus ir panašumus.

Anglų kalbos mokymo turinys ir mokymasis organizuojamas atsižvelgiant į vaikų amžių ir raidos ypatumus. Programoje didžiausias dėmesys skiriamas anglų, britų kalbos pradinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo įgūdžių įgijimui.

Programa pagrįsta visuminio ugdymo principais, pasitelkiant mokiniams aktualias temas, įspūdžius, o turimas žinias nuosekliai plėtojant.

Programoje didelis dėmesys skiriamas diskusijoms, temos yra parenkamos iš įvairių gyvenimo sričių, nuolatos tobulinant kalbos žodyną. Mokymo procesas siejamas su natūraliu bendravimu, siekiama, jog mokiniai gebėtų tinkamai, veiksmingai ir taisyklingai vartoti kalbą įvairiose situacijose. Atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį, užduotys yra individualizuojamos.

Šioje programoje mokiniai įgis pagrindinių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių, lavins atmintį, įgis komunikavimo žinių, ugdys kritinio ir kūrybinio mąstymo bei bendradarbiavimo žinias. Programa vyksta diferencijuojant vaikus pagal amžiaus grupes, pasirenkant atitinkamus ugdymo metodus amžiaus grupei.