SUSIPAŽINKIME

Inga Vendziulytė

Įkūrėja

Daug metų brandinau šią mintį, kol nusprendžiau įgyvendinti. Būdama dviejų vaikų mama, nekartą susidūriau su įžvalgos, įdėjų, pasiekimų trūkumu neformalioje švietimo sistemoje. Norėjosi suteikti daugiau galimybių vaiko socialinėms ir asmeninėms kompetencijoms atskleisti ir plėtoti. Kad vaikai, užsiimdami neformalia ugdomąją veikla, galėtų aktyviau lavinti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vaikas, kuris geba priimti sprendimus, užduoti drąsius klausimus, žino ir gina pamatines žmogaus teises bei dega noru gyventi ir keisti.

Mes gyvename ne tik dinamiškoje, bet ir sunkiai apibrėžiamoje aplinkoje. Mūsų namai – visas pasaulis, todėl būtina lavinti vaiko pasaulėžiūrą, kad jis visada būtų plačiai atmerktomis akimis. Atskleisti asmenybės stipriąsias savybes.

Lietuvoje istoriškai susiformavusi pozicija, kad neformalus švietimas tėra tik viena iš laisvalaikio „užmušimo“ formų. Daugelis tėvų vis dar nesuvokia neformalaus ugdymo svarbos jų vaikų gyvenime, interpretuodami neformaliąją veiklą tik kaip vieną iš potencialių galimybių, jeigu lieka laisvo laiko po pamokų ir namų darbų ruošos. Bet tai yra kur kad daugiau. Savęs suvokimas ir refleksija leidžia geriau pažinti supančią aplinką ir joje prisitaikyti.

Todėl, pati baigusi socialinės psichologijos studijas, nusprendžiau įgyvendinti savo įdėjas ugdamojoje veikloje su jaunais žmonėmis, ar jų grupėmis, jų laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų poreikius ir siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms integruotis į visuomenės gyvenimą.

Lauksime Jūsų! 

Susisiekite su mumis, plačiau pristatysime Jums savo veiklą, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Kiekvienas žmogus turi unikalų intelekto derinį. Tai yra pagrindinis švietimo iššūkis: skatinti kiekvieną asmeniškai.”

prof. H. Gardner